top of page

אדריכלות מעצבת את חיי היום יום שלנו באופנים רבים. המרכז אוצר ומארגן, באמצעות שיתופי פעולה עם גופים ציבוריים ופרטיים, סדרות של סיורי אדריכלות, סדרות של הרצאות ואירועים חד פעמיים. באירועים אלו הפנייה הינה לקהלים מגוונים, הללו, הגם שאינם בעלי ידע מקדים באדריכלות, מעשירים את הידע וההבנה שלהם לגבי הסביבה הבנויה, בהיבטים היסטוריים, חברתיים, סביבתיים ואסתטיים.

 סיורים והרצאות

32_ReCA_1.jpg
TLV.jpg
bottom of page