top of page
38260004 copy.jpg

מרכז רכטר לאדריכלות (ע"ר) הוקם במטרה לתווך את התרבות האדריכלית כמחוללת סביבה וחברה. המרכז יוזם, יוצר ומנגיש מחשבה עצמאית, מעמיקה, מקורית ורחבת היקף על אדריכלות בישראל. המורשת האדריכלית הינה בסיס ליצירה חדשה, פלטפורמה לשיח ודיון ומנוע לעבודה חינוכית בכל רבדי החברה. 

כחלק מהתפיסה הכוללת כי אדריכלות היא עניין ציבורי, ובעלת חשיבות רבה בביסוסה של חברה אזרחית ערכית.

 

המרכז פועל בשלושה ענפי פעילות:

 

חינוך  |  פיתוח תכניות לימודים והדרכות מותאמות בגנים, בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים. קידום הפרויקטים הפדגוגיים המעשירים נעשה במסגרות החינוך הפורמלי והא-פורמלי במקביל, ובשת"פ עם גורמי חינוך מנוסים ברשויות המקומיות, במגזר הציבורי והפרטי.

 

תרבות וקהילה  |  תכניות ציבוריות, מפגשי שיח, הרצאות וסיורים לקהל הרחב אשר מניעים סקרנות לגבי האופן בו אדריכלות מעצבת את חיינו. הפעילויות מנגישות רעיונות אדריכליים בסביבה הבנויה, בהיבטים חברתיים, סביבתיים, אסתטיים והיסטוריים. 

 

מחקר  |  פיתוח ושיתוף ארכיון "רכטר אדריכלים" כמשאב עבור חוקרים, אדריכלים, מוזיאונים ועיתונאים. קידום מחקר מבוסס ארכיון באמצעות תערוכות ופרסומים, המעניקים רלוונטיות לחשיבה האדריכלית לאור נושאים תרבותיים עדכניים.

Mail:

archcenter@rechter-arch.com

 

 Call:

+972-03-5249115

Write:

Atarim square 138, Tel Aviv

 

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page