top of page

ארכיון "רכטר אדריכלים" מכיל אלפי מסמכים – שרטוטים, תצלומים ומכתבים שמתעדים את ההיסטוריה האדריכלית המקומית לאורך 100 שנים. הארכיון נסרק במסגרת הפרויקט להנגשת אוצרות תרבות של ספריה הלאומית, ניתן לצפות ברוב החומרים באופן דיגיטלי. הפעילות המחקרית במרכז רכטר מבוססת על הארכיון כמשאב, כלי וכתשתית מחקרית, המאפשרים ניתוח, ביקורת ופרשנות עכשוויים לאדריכלות הישראלית. המחקר תומך במטרת העמותה על ידי הפצת תוצרי המחקר לקהל הרחב, באמצעות תערוכות, פרסומים ושיתופי פעולה עם גופי ציבוריים אחרים.

bottom of page