top of page

חינוך לאדריכלות פותח חלון לסקרנות, יצירתיות ולמידה חווייתית. היכרות עם הסביבה הקרובה אלינו, על מנעד קני מידה, מתפתחת באמצעות שאילת שאלות, התבוננות, ביקורת ופיתוח הדמיון. תכניות הלימודים מזמינות תלמידים ותלמידות לצלול למבואות העולם הארכיטקטוני מבעד עיניהם: מה מרכיב את הסביבה שלנו? איך אנחנו מרגישים בה? מה אפשר לשפר בה? המערכים הפדגוגיים הם על הרצף שבין פעילויות יצירתיות מעשיות (דו-ממד ותלת-ממד) לבין הקניית ידע תיאורטי, ושמים דגש על החיים המשותפים במרחבים רב-תרבותיים, חידוד מודעות סביבתית וכישורי הבעה אישית, לצד יצירה אינטואיטיבית, ופיתוח רעיונות. מפגשי הסטודיו והסדנאות חותרים לפיתוח המחשבה הביקורתית, יכולות השיח הקבוצתיים, פיתוח קונספט, קריאה של מצבים וחידוד התגובה אליהם – בסביבת לימודים פתוחה, המעודדת תלמידים לחשיבה שמחוץ לקופסה.

_edited.jpg
Contact Us

Thanks for submitting!

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page