top of page

סיור | מודרניזם אקלקטי

תל אביב של שנות ה-30

מפה.png

01

כיכר רוטשילד - רחוב יהושע התלמי
גבולות היסטוריים והגרלת הצדפים

אויר-אחוזת-בית תחנה 1.jpg
תחנה 1 _ בית-חלוקת-המגרשים-המסמך-האורגינ
הגרלת הצדפים_תחנה 1_edited.jpg

02

בתי הצלמים
בית סוסקין + בית יוסף רודי

בית סוסקין-זאב רכטר-צילום קלטר - תחנה 2_
בית סוסקין-זאב רכטר-צילום קלטר - תחנה 2_

03

קולנוע עדן

04

מסילת הרכבת

תוואי המסילה 1946 _ תחנה 4.jpg
ציונה תג'ר - הרכבת בנוה צדק 1928 - תחנה 4.jpg

05

יהודה הלוי 14+16

06

מגדל שלום, גימנסיה הרצליה

גמל נח ברחוב הרצל אל מול גימנסיה הרצליה_1912. צילום_ יעקב בן דב_תחנה6.jpg

07

מתחם בית הכנסת הגדול
הר סיני, בית מני והתחרות האורבנית

בית הכנסת הגדול 1927 _ מגידוביץ _ תחנה 7.jpg
בית מני - זאב רכטר - תחנה 7א_edited.jpg
בית מני - זאב רכטר - תחנה 7א_edited.jpg
qrcode.png

ספרו לנו               איך היה

bottom of page