top of page

זהו מרחב המשתרע בין היכל התרבות, ביתן איל עופר, גן יעקב ותיאטרון הבימה. הככר היא נקודת החיבור והמעבר בין שדרות רוטשילד, שדרות ח״ן ושדרות בן ציון וגם זו המפרידה ביניהן. מכל אלה דווקא האובייקטים הבנויים הם שמעצבים את החופש המתאפשר בכיכר ואת מגוון הפעילויות המאפיינות את מובלעותיה האדריכליות.

היכל התרבות.jpg

צורתה הארכיטקטונית משתנה לאור ההתרחשות העכשווית ומכתיבה מחדש את הזיכרון האדריכלי-תרבותי של המקום. בין האדריכלות לקהילה פועלים כוחות עיצוב דו-כיווניים, המשרטטים את נוף התרבות המקומית ומתחם הככר יתפקד במהלך הסיור כעדשה לבחינתם ומימושם של ערכים דמוקרטיים מזווית אחרת. 

Eli Mazkevich_edited.jpg

״היצירה היא קניין המקום, והמקום הוא מקומו של האדם״ | דני קרוון

| את הסיור מעביר מנהל הארכיון של סטודיו דני קרוון

Culture.jpg

חברה, מרחב ועירוניות

המרחב הדמוקרטי | ככר התרבות

למקומם של מרחבים ציבוריים בעיר יש תפקיד חשוב כנקודת החיבור בין חיי היום-יום של הפרט עם הציבוריות והקהילה. כיכר התרבות, מרחב פתוח למגוון פעילויות, מעצבת את השימושים בה אך גם מתעצבת מתוכם.

external-file_edited.png

משך הסיור | 90 דקות
מס׳ משתתפים | 20
נקודת התחלה | רוטשילד

bottom of page