top of page

    בית אנגל                                                      יום חמישי, 19.9.19, 18:30

שדרות רוטשילד 84.

אדריכל מקורי: זאב רכטר 1933. אדריכלי השימור והשיפוץ: בר אוריין אדריכלים ואמנון בר אור-טל גזית אדריכלים, 2019.

הזדמנות להתוודע לאחד הבניינים החשובים בסגנון הבינלאומי שנבנו בתל אביב בשנות השלושים, הבניין הראשון שנבנה על קומת עמודים מפולשת וזה שהקנה לזאב רכטר מעמד מיוחד בקרב האדריכלים בארץ עד היום. בשנים האחרונות עבר הבניין שיפוץ ושימור מחמירים והוא אוכלס לאחרונה מחדש כבית מגורים. את הסיור בבניין ידריכו אדריכל אמנון רכטר, נכדו של זאב, ואדריכל השיפוץ גידי בר אוריין, ויוצגו בו הערכים שהפכו את המבנה לאיקוני וההתאמות שנעשו בו על מנת להתאימו למגורים במאה ה-21.

חמישי, 19.9, 18:30.

סיור פתוח. אין צורך ברישום מוקדם.

bottom of page