top of page

    תל אביב של זאב רכטר                                   :

סיפור התפתחותה האדריכלית של תל אביב של לפני קום המדינה דרך בנייני מגורים שתוכננו על ידי אדריכל זאב רכטר משנות העשרים ועד שנות הארבעים של המאה העשרים. "בית הכדים" שנבנה ב- 1924 ברחוב נחלת בנימין ויסתיים ב"בית מני" ברחוב הר סיני והבניינים משמעותיים נוספים כגון בית הצלם סוסקין ברחוב לילנבלום ובית אוסטרזצר בשדרות רוטשילד.

bottom of page