top of page

    ברוטליזם על קו החוף - מהילטון לכיכר אתרים     יום שבת, 21.9.19, 18:00

סיור בהדרכת צוות מרכז רכטר לאדריכלות שיבקר בארבעה מבנים מרכזיים לאורך רצועת החוף שתוכננו על ידי יעקב רכטר: מלון הילטון (1965), מלון קרלטון (1981), כיכר אתרים (1975) ומבנה הקולוסיאום שבה. כיום, עומדים כיכר אתרים ומלון קרלטון בליבה של סערה ציבורית באשר לתכניות העתידיות ולאופן השימוש במרחב הציבורי. הסיור יתמקד בערכים האדריכליים והתכנוניים של מרחב זה ויסתיים בפתיחת התערוכה "רכטר מבפנים" שתוצג במשרד רכטר אדריכלים בככר אתרים

שבת, 21.9, 18:00.

נקודת מפגש: מבואת הכניסה למלון הילטון, רחוב הירקון 205.

סיור פתוח. אין צורך ברישום מוקדם.

    19:00 - כיכר אתרים - סימני דרך                         יום שבת, 21.9.19, 17:00

משחק "סימני דרך" לכל המשפחה המזמין את המשתתפים לחוות את כיכר אתרים כמרחב ציבורי משמעותי. במשחק יוכלו המשתתפים להציע מבט מחודש על הקשר בין העיר לים ולגלות את מרחבים חבויים ונשכחים בכיכר. הפעילות בקבוצות של עד 10 משתתפים. משך הפעילות לכל קבוצה כארבעים דקות. מרכזת הפעילות אדריכלית אשרת הולנד, בהדרכת צוות "מרכז רכטר לאדריכלות",

שבת, 21.9, 17:00-19:00.

נקודת מפגש: תחילת הרמפה משדרות בן גוריון.

פעילות פתוחה על בסיס מקום פנוי. אין צורך ברישום מוקדם.

bottom of page