top of page

במהלך הסיור נדבר על הפער בין הפונקציונליות של המבנה לבין התכנים והאווירה שמטעינות בו עבודות האמנות. נציג את תכנון המבנה ואת עבודות האמנות המשולבות בו, תוך התייחסות לנתונים האובייקטיבים, הרעיוניים והערכיים שעמדו לנגד עיניהם של המתכננים.

IMG_5346_edited.jpg

אילו מורכבויות טמונות בתכנון של מבנה ממשל דמוקרטי, חילוני, ייצוגי, העוסק בענייני היום-יום של האזרחים? טנגו מרתק בין האדריכל רכטר לאמן דני קרוון שהיה שותף פעיל בעיצוב החלל. תבליטי בטון שנוצרו כחלק מעבודת הבנייה, עיצוב סבכת ברזל לחיפוי מדרגות ופיסול סביבתי לחצר המבנה מתלכדים יחד לאקס-טריטוריה מוזיאלית.

IMG_1531.jpg

הסיור בהדרכתו של מנהל תחום הסיורים במרכז רכטר לאדריכלות ושותך בהקמת ארכיוןסטודיו דני קרוון.

Court_House_garden_model_1.jpg

אדריכלות • אמנות

לו הקירות יכלו לדבר | היכל המשפט

מה בין אדריכל, אמן ואוצר? במסע בין כתליו של היכל המשפט בתל-אביב נהרהר בקשרים שבין תפקידים שונים לכאורה, שלא פעם משתלבים זה בזה. יצירת אמנות המתוכננת למרחב או למבנה מסוים קושרת בין חזון אדריכלי לבין כוונת האמן.

external-file_edited.png

משך הסיור | 90 דקות
מס׳ משתתפים | 20
נקודת התחלה |
רחבת מוזיאון תל אביב

bottom of page