top of page

    הפביליון וגן יעקב                                           

אדריכלים: רכטר-זרחי-רכטר, דב כרמי, 1959.

סיור באחת הפינות המקסימות בעיר – ביתן הלנה רובינשטיין וגן יעקב העוטף אותו - הסיור ייפתח בהצגת ההיסטוריה האדריכלית של הביתן והקשר שלו לגן יעקב ולכיכר התרבות המשופצת, וימשיך לסיור בתערוכה. 

bottom of page